زندگى زیباست

.زشتى‌هاى آن تقصیر ماست

 در مسیرش هرچه نازیباست, آن تدبیر ماست!

زندگى آب روانى است روان مى‌گذرد…

آنچه تقدیر من و توست همان مى‌گذرد...

دسته ها : نگاه متفاوت
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387

چطور مورچه ها راه لانه شان را پیدا می کنند؟ 

آنچه از زندگی "مورچه ها"می توانیم بیاموزیم: 

 هرگز ناامید نشویم

 محتاط باشیم 

با آرزو مانوس شویم

 تمام توانمان را برای موفقیت بکار گیریم 

قدر نعمت های خدا را بدانیم

 صرفه جو باشیم

 از کنار هم بودن لذت ببریم

 با هم آینده را بسازیم 

از تنهایی گریزان باشیم

و

 منافع جمع را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387

دو گل 

ای دل بر ما باش بی دلبر ما

یک دل برما به که دوصد دلبر ما

نه دل اندر بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X