زمانی که در اختیار ماست
هر هفته 168ساعت می باشد.

حال ببینیم ما چگونه این ساعت ها را استفاده می کنیم:
خواب                                       هر روز 8ساعت                           56ساعت
کا ر                                   هر روز 5/7 ساعت                 45ساعت
رفت و آمد                              هر روز 5/1ساعت                    5/7ساعت
متفرقه                                               5/10ساعت
شام                                           7ساعت
جمع کل:                  126 ساعت
زمان باقی مانده:  42ساعت
نتیجه:تنها 25% وقت جهت رسیدن به آمال و آرزوهایمان باقی می ماند

اگر وقت خود را کنترل نکنیم،
وقت ما را کنترل خواهد کرد.

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه سیزدهم 9 1387

آیا آرامش امروز را با تصور مشکلاتی در اینده بر هم نمی زنم و برای یک باغچه ی پر گل در افقی دوردست "خمیازه نمی کشم؟

آیا گاه و بی گاه با تاسف بر آن چه در گذشته روی داده است ، زندگانی را بر خود تلخ و ناگوار نمی کنم؟

آیا صبح که از خواب بر می خیزم به این نکته می اندیشم که:امروز را غنیمت شمارم و تا آن جا که ممکن و مقدور است از این 24 ساعت استفاده کنم؟

آیا در زندگی چنان چه حساب هر روز را جداگانه نگاه دارم ،استفاده ی زیادتری نخواهم برد؟

 

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 9 1387

برای مدیریت بهتر زمان


بیایید برخی از باور هایمان را دستکاری کنیم:
1-همیشه سر وقت حاضر باشیم.
2-زود رسیدن بهتر از تاخیر است.
3-آماده شدن و آراستگی ظاهر آخرین اقدام برای ترک منزل نیست.
4-هنگام خروج از منزل به زنگ تلفن بی اعتنا باشیم.
5-باک اتومبیل را در وقت آزاد پر کنیم نه در زمان عجله و آشفتگی .
6-برای رسیدن به مقصد ده دقیقه زودتر منزل را ترک کنیم.

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

 

من هر چه دیده ام زدل و دیده دیده ام

گاهی زدل بود گله گاهی ز دیده ام

من هر چه دیده ام ز دل و دیده تا کنون

از دل ندیده ام همه از دیده دیده ام

گویند بوی زلف تو جان تازه می کند

"سلمان"قبول کن که من از جان شنیده ام

سلمان ساوجی

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

 پیوند مبارک

چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده ایم

شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده ایم

کس زبان چشم خوبان را نمی داند چو ما

روزگاری این غزالان را شبانی کرده ایم

نامرادی های ما "صائب"به عالم روشن است

بر مراد خلق ، دائم زندگانی کرده ایم

صائب تبریزی

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

محبت

پژمردگان را شاداب،

 ناتوان را توانا،

 گمراهان را هدایت،

 مأیوسان را امیدوار

 و

خسته دلان را جان می بخشد.

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه نهم 9 1387
مجذوب یا معشوق

عشق یعنی فوران تا ملکوت

صلح بین لب و فریاد و سکوت

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه نهم 9 1387

رسیدن به خوشبختی و موفقیت  

برای رسیدن به نتایج دلخواه در مدت معین
ابتدا باید طرح و نقشه ی مناسب طراحی کرد و برنامه ریزی نمود ،
سپس عمل بلا انقطاع .


یکی از اهداف:
کاهش زمان رسیدن به اهداف و رویاها
چگونه ؟با افزایش اثر بخشی فردی
راه های افزایش اثر بخشی فردی:


1-نظم و ترتیب
ارثی نیست بلکه انتخابی است.

2-تمرکز ذهن

تمرکز فکر فقط محتاج "نظم و ترتیب "است و نظم و ترتیب کلید راه گشای کار های بزرگ

3- وفای به عهد و کسب اعتماد دیگران

مهمترین ثمره ی "نظم و ترتیب "،وفای به عهد است.
وفای به عهد از غلیان احساس گناه جلوگیری می کند.
وفای به عهد ،اعتماد و اطمینان از شما را در دل دیگران می کارد و اعتماد و اطمینان دیگران به شما
کار ها را سهل می کند.
صداقت و اعتماد مردم، شما را در دستیابی به اهداف و آرزوهایتان یاری می کند.

4-فقط آن چه را می توانید فراهم کنید قول بدهید.و آن چه را قول می دهید فراهم کنید.

دلایل قول های بیجا:
الف)پرهیز(ترس) از درگیری های احتمالی
ب)تمایل به خشنود کردن دیگران
ج)رودر بایستی

موانع عمل به قول:
الف)امکان ایجاد هزینه های اضافی
ب)امکان از دست دادن فرصت ها
ج)گرفتاری های غیر مترقبه

بعد از عمل به قول توانایی های شما:
الف)در مسیر هموار تر و مناسب تر بسیج می شود.
ب)بر تردید و احساس گناه و فشار روانی غلبه می کند.
ج)حس اعتماد به نفس و کنترل زندگی را افزایش می دهد.
د)در قبال رویداد های زندگی ،نتایج قابل پیش بینی تری را پدید می آورد

                                                                  منبع: کتاب "هنر موفق زیستن"

 

 

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

کاریکلماتور(2) 

مرگ، حیاط خلوتِ زندگی است.

آبکی ترین نت را، در آب نمای موزیکال یافتم.

گوش ِ سنگین، دستگاهِ مبدل ِ فریاد به نجوا است.

«سر سپرده»، به دنبالِ سودِ دایم است.

«قافیه» را  باختم، شعرم «سپید» شد.

«لیلی»، عاشق ِ سفر به جزیره ی «مجنون» است.

عمر ِ «نو کیسه»، به پرکردن ِ کیسه اش می گذرد.

جاذبه ات مرا دچار بی وزنی کرد.

قلم ِ عقیم، باد می نگارد.

«پابرهنه»، نگرانِ «پاپوش» نیست.

مرگ، آغاز ِ طولانی ترین استراحتِ مطلق است.

مبحث ِ«اتحاد»، تنها افتخار ِ درس ِ «ریاضی» است.

صاحب خانه، بدونِ « سوال»، «جواب» می کند.

پسته ی خندان، خوش خلق ترین خشکبار است.

فقیر، بی‎مال‎ و منال‎ترین‎‎ اعیان است.

آهن زنگ زد، کسی جوابش را نداد.

مغز ِ بی کله، «زخم ِ بستر» می گیرد.

عنکبوت، در پشه بندِ خودش می خوابد.

زیباترین حرکت ِ پرنده، «بالیدن» است.

نویسنده : حسین ناژفر  سایت لوح

دسته ها : طنز
دوشنبه چهارم 9 1387
X