روز مادر مبارک باد
///////////////////////////////////////////////////////////
مادرم هستی من ز هستی توست
تا هستم و هستی دارمت دوست !
/////////////////////////////////////////////////////////////
مادر عزیزم
به خاطر تمام مهربانیهایی که در حق من کردی
و به من بال و پر دادی و مرا بالنده کردی
و با سوختن خود عشق و شور در وجودم روشن کردی
با همه وجودم و با تک تک سلولهایم دوستت دارم
/////////////////////////////////////////////////////////////////
ای مادر عزیز که جانم فدای تو
قربان مهربانی و لطف و صفای تو
تولد مظهر خلقت مبارک باد !
/////////////////////////////////////////////////////////////////
مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی،
ای باغبان هستی من،
گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند.
گاهِ پروردنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد.
مادر خوبم روزت مبارک!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی
تو شگفتی خلقتی
تو لبریز عظمتی
تو را دوست دارم و می ستایمت!
دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت
برکت,رحمت و عزت
می طلبم.

 

 

 


دسته ها : نگاه متفاوت
يکشنبه بیست و چهارم 3 1388
X