نگران نباشید که مردم درباره شما چه فکرمی کنند  

                                                       در واقع آنها    

                   اصلاً راجع به شما فکر نمی کنند.


دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه هشتم 8 1387
X