مجذوب یا معشوق

عشق یعنی فوران تا ملکوت

صلح بین لب و فریاد و سکوت

دسته ها : نگاه متفاوت
شنبه نهم 9 1387

زندگى زیباست

.زشتى‌هاى آن تقصیر ماست

 در مسیرش هرچه نازیباست, آن تدبیر ماست!

زندگى آب روانى است روان مى‌گذرد…

آنچه تقدیر من و توست همان مى‌گذرد...

دسته ها : نگاه متفاوت
دوشنبه بیست و هفتم 8 1387

چطور مورچه ها راه لانه شان را پیدا می کنند؟ 

آنچه از زندگی "مورچه ها"می توانیم بیاموزیم: 

 هرگز ناامید نشویم

 محتاط باشیم 

با آرزو مانوس شویم

 تمام توانمان را برای موفقیت بکار گیریم 

قدر نعمت های خدا را بدانیم

 صرفه جو باشیم

 از کنار هم بودن لذت ببریم

 با هم آینده را بسازیم 

از تنهایی گریزان باشیم

و

 منافع جمع را بر منافع خودمان ترجیح دهیم.

دسته ها : نگاه متفاوت
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387

هرگز امید را از کسی نگیرید،

شاید این تنها چیزی باشد که دارد.

 

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387

 

عشق

 را گدایی نکنید

 زیرا هیچگاه

چیز با ارزشی

به گدا داده نمی شود.

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
گل

دفترچه قسط هایم را ورق می زنم.

تمامی ندارد!

تا آخر عمرم بدهکار رحمتت هستم

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387

دختر 

موفق کسی است که

 با آجرهایی که به طرفش پرتاب می شود،

 یک بنای محکم بسازد.

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387

گلزار 

عده زیادی هستند که

منتظر خوشبختی اند.

 اما غافل از اینکه

 قانون طبیعت برعکسه.

 این «خوشبختیه» که منتظر ماست.

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
راه

زندگی واسه ما آدما مثل دفتر 200 برگه.

اولش خوش خط می نویسیم

و دوست داریم به آخرش برسیم

 وسطاش خسته میشیم و بد خط می نویسیم

و هی برگه حروم می کنیم

اما آخرش که رسید

 جا کم می یاریم و حسرت می خوریم که

 چرا برگه هاشو حروم کردیم.

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
گل

فرقی نمی کند گودال آب کوچکی باشی یا دریای بیکران،

زلال که باشی،

آسمان در توست.

 

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
راه

 برای هر کس سه راه وجود دارد :

 راه اول، از اندیشه می گذرد، این والاترین راه است.

 راه دوم، از تقلید می گذرد، این آسان ترین راه است.

 راه سوم، از تجربه می گذرد، این تلخ ترین راه است.

دسته ها : نگاه متفاوت
پنج شنبه شانزدهم 8 1387
X