امام رضا (ع):
هر که از خدا بهشت خواهد
و در برابر سختی ها پایداری نورزد
بی گمان خود را ریشخند کرده است.

بحار الانوار ج 75ص 256

دسته ها : حدیث
شنبه شانزدهم 9 1387

امام صادق (ع):
آسایش دل را جستجو کردم
و آن را در
کمی مال و ثروت
یافتم.

مستدرک الوسایل
جلد 12 ص 17

دسته ها : حدیث
شنبه شانزدهم 9 1387

امام علی (ع):
اگر جاهل ساکت می ماند
مردم دچار اختلاف نمی شدند.

بحار الانوار
ج 75 ص 8

دسته ها : حدیث
شنبه شانزدهم 9 1387
X