پراکنده  ولی جالب

اگه یه جایی توی یه راهی به یه در بزرگی برخوردی که یه قفل خیلی محکم هم داشت از باز کردنش ناامید نشو چون اگه قرار بود باز نشه جاش دیوار می زاشتند
درست است که کشتی ها در لنگرگاه در امانند ولی آنها برای این کار ساخته نشده اند
تا با کفش های کسی راه نرفته ای در مورد راه رفتم اون قضاوت کن
قبل از اینکه مایه پند آیندگان شوی از گذشتگان پند بگیر
برنده کسی است که بیشتر دورتر و دورتر از دیگران ببیند
دیگران ببخش نه برای اینکه آنان لایق ببخشش هستند بلکه به خاطر اینکه تو لایق آرامشی
توی دو دوتای زندگی همیشه جواب چهار نمی شه
برای اینکه شروع به رانندگی کنید اینکه چگونه راندن را بلد باشید کافی نیست
بلکه باید چگونگی افتادن از دره را هم بدانید


دسته ها : نگاه متفاوت
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387
X