زندگی یعنی مسیری رو به آب ،
زندگی یعنی نه بیداری نه خواب
زندگی یعنی سرای امتحان ،
زندگی یعنی در آن عاشق بمان
زندگی یعنی کمی و کاستی ،
زندگی یعنی دروغ و راستی
زندگی یعنی صفا ، مهر و وفا ،
زندگی یعنی ستم ، جور و جفا
زندگی یعنی سفر ، راهی دراز ،
زندگی یعنی جهانی رمز دار
زندگی یعنی مهی در پشت ابر ،
زندگی یعنی بلا و درد و صبر
زندگی یعنی دو روزی میهمان

دسته ها :
دوشنبه بیست و پنجم 9 1387

مادر

کودکی که آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرسید:می گویند فردا شما مرا به زمین می
فرستید،اما من به این کوچکی وبدون هیچ کمکی چگونه می توانم برای زندگی به آنجا
بروم؟

خداوند پاسخ داد:در میان تعداد بسیاری از فرشتگان،من یکی را برای تو در نظر گرفته ام، او
از تو نگهداری خواهد کرد.

اما کودک هنوزاطمینان نداشت که می خواهد برود یا نه: اما اینجا در بهشت، من هیچ کاری
جز خندیدن و آواز خواندن ندارم و این ها برای شادی من کافی هستند.
خداوند لبخند زد: فرشته تو برایت آواز خواهد خوا ند و هر روز به تو لبخند خواهد زد تو عشق
او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی بود.
کودک ادامه داد: من چگونه می توانم بفهمم مردم چه میگویند وقتی زبان آنها را نمی
دانم؟.
خداوند او را نوازش کرد و گفت: فرشتهّ تو، زیباترین و شیرین‌ترین واژه هایی را که ممکناست بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد کرد و با دقت و صبوری به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت کنی....
کودک با ناراحتی گفت: وقتی می خواهم با شما صحبت کنم ،چه کنم؟ اما خدا برای این سوال هم پاسخی داشت: فرشته ات دست هایت را در کنار هم قرار
خواهد داد و به تو یاد می دهد که چگونه دعا کنی.

کودک سرش را برگرداند و پرسید: شنیده ام که در زمین انسان های بدی هم زندگی می
کنند،چه کسی از من محافظت خواهد کرد؟

فرشته ات از تو مواظبت خواهد کرد ،حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.
کودک با نگرانی ادامه داد: اما من همیشه به این دلیل که دیگر نمی توانم شما را ببینم ناراحت خواهم بود.
خداوند لبخند زد و گفت: فرشته ات همیشه دربارهّ من با تو صحبت خواهد کرد و به تو راه
بازگشت نزد من را خواهد آموخت،گر چه من همیشه در کنار تو خواهم بود.
در آن هنگام بهشت آرام بود اما صداهایی از زمین شنیده می شد.....
کودک فهمید که به زودی باید سفرش را آغاز کند.او به آرامی یک سوال دیگر از خداوند
پرسید:خدایا !اگر من باید همین حالا بروم پس لطفآ نام فرشته ام را به من بگویید..
خداوند شانه او را نوازش کرد و پاسخ داد:نام فرشته ات اهمیتی ندارد،می توانی او را
*** مـــــــــــــــــادر*** صدا کنی

 

دسته ها :
جمعه پانزدهم 9 1387

آیا آرامش امروز را با تصور مشکلاتی در اینده بر هم نمی زنم و برای یک باغچه ی پر گل در افقی دوردست "خمیازه نمی کشم؟

آیا گاه و بی گاه با تاسف بر آن چه در گذشته روی داده است ، زندگانی را بر خود تلخ و ناگوار نمی کنم؟

آیا صبح که از خواب بر می خیزم به این نکته می اندیشم که:امروز را غنیمت شمارم و تا آن جا که ممکن و مقدور است از این 24 ساعت استفاده کنم؟

آیا در زندگی چنان چه حساب هر روز را جداگانه نگاه دارم ،استفاده ی زیادتری نخواهم برد؟

 

دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 9 1387

برای مدیریت بهتر زمان


بیایید برخی از باور هایمان را دستکاری کنیم:
1-همیشه سر وقت حاضر باشیم.
2-زود رسیدن بهتر از تاخیر است.
3-آماده شدن و آراستگی ظاهر آخرین اقدام برای ترک منزل نیست.
4-هنگام خروج از منزل به زنگ تلفن بی اعتنا باشیم.
5-باک اتومبیل را در وقت آزاد پر کنیم نه در زمان عجله و آشفتگی .
6-برای رسیدن به مقصد ده دقیقه زودتر منزل را ترک کنیم.

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

 

من هر چه دیده ام زدل و دیده دیده ام

گاهی زدل بود گله گاهی ز دیده ام

من هر چه دیده ام ز دل و دیده تا کنون

از دل ندیده ام همه از دیده دیده ام

گویند بوی زلف تو جان تازه می کند

"سلمان"قبول کن که من از جان شنیده ام

سلمان ساوجی

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

 پیوند مبارک

چهره را از عشق خوبان ارغوانی کرده ایم

شوخ چشمی بین که در پیری جوانی کرده ایم

کس زبان چشم خوبان را نمی داند چو ما

روزگاری این غزالان را شبانی کرده ایم

نامرادی های ما "صائب"به عالم روشن است

بر مراد خلق ، دائم زندگانی کرده ایم

صائب تبریزی

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گمشدگان لب دریا می کرد

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

رسیدن به خوشبختی و موفقیت  

برای رسیدن به نتایج دلخواه در مدت معین
ابتدا باید طرح و نقشه ی مناسب طراحی کرد و برنامه ریزی نمود ،
سپس عمل بلا انقطاع .


یکی از اهداف:
کاهش زمان رسیدن به اهداف و رویاها
چگونه ؟با افزایش اثر بخشی فردی
راه های افزایش اثر بخشی فردی:


1-نظم و ترتیب
ارثی نیست بلکه انتخابی است.

2-تمرکز ذهن

تمرکز فکر فقط محتاج "نظم و ترتیب "است و نظم و ترتیب کلید راه گشای کار های بزرگ

3- وفای به عهد و کسب اعتماد دیگران

مهمترین ثمره ی "نظم و ترتیب "،وفای به عهد است.
وفای به عهد از غلیان احساس گناه جلوگیری می کند.
وفای به عهد ،اعتماد و اطمینان از شما را در دل دیگران می کارد و اعتماد و اطمینان دیگران به شما
کار ها را سهل می کند.
صداقت و اعتماد مردم، شما را در دستیابی به اهداف و آرزوهایتان یاری می کند.

4-فقط آن چه را می توانید فراهم کنید قول بدهید.و آن چه را قول می دهید فراهم کنید.

دلایل قول های بیجا:
الف)پرهیز(ترس) از درگیری های احتمالی
ب)تمایل به خشنود کردن دیگران
ج)رودر بایستی

موانع عمل به قول:
الف)امکان ایجاد هزینه های اضافی
ب)امکان از دست دادن فرصت ها
ج)گرفتاری های غیر مترقبه

بعد از عمل به قول توانایی های شما:
الف)در مسیر هموار تر و مناسب تر بسیج می شود.
ب)بر تردید و احساس گناه و فشار روانی غلبه می کند.
ج)حس اعتماد به نفس و کنترل زندگی را افزایش می دهد.
د)در قبال رویداد های زندگی ،نتایج قابل پیش بینی تری را پدید می آورد

                                                                  منبع: کتاب "هنر موفق زیستن"

 

 

دسته ها :
شنبه نهم 9 1387

به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
نام و نام خانوادگی:.............................. کلاس:........... امتحان آبان ماه          علوم تجربی پایه :سوم راهنمایی

مرکز آموزشی معلولین جسمی حرکتی "توان خواهان" مشهد مقدس

پاسخ هر یک از سئوالات زیر را از بین کلمات زیر انتخاب کنید:

عدد جرمی        متیل اورانژ           جهش                     جریان همرفتی
دور شونده            نظریه ی لامارک            سیارک ها                شهاب
نزدیک شونده                          عدد اتمی

الف)قطعات سنگی و فلزی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری در یک مدار ثابت به دور خورشید می چرخند......................
ب)این نوع حرکت ورقه ها ،موجب گسترش کف اقیانوس ها می شود....................................
پ)عامل حرکت ورقه ها...................................
ت)به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم می گویند..................................
ث)قطعات سنگ آسمانی که هنگام ورود به اتمسفر،داغ و تبخیر شده و نور تولید می کنند..............................
ج)استفاده یا عدم استفاده از اندام ها باعث تغییر در شکل اندام ها می شود.................................
چ)نام ماده ای برای شناسایی اسید ها و بازها..........................
ح)دوووریس آن را عامل ایجادکننده ی صفات ثانویه در جانداران دانست.......................

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) در مدل اتمی دموکریت اتم ها به صورت کروی می باشند.
ب)طبق نظریه ی لامارک صفات اکتسابی ،ارثی هستند.
پ)ستاره های قرمز رنگ سردترین ستارگان می باشند
پ)سیارت خارجی بیشتر از جنس سنگ و فلز هستند.
ت)جزایر قوسی حاصل برخورد یک ورقه ی قاره ای با ورقه ی اقیانوسی است.
ث)محلول شکر و آب الکترولیت است.

گزینه ی درست را انتخاب کنید:

الف)کدام یک از دانشمندان زیر درون اتم را مانند منظومه ی شمسی تصور می کرد؟
1-رادرفورد  2-بور  3-دموکریت  4-تامسون
ب)در عنصر A چند الکترون وجود دارد؟
1- 15          2-30                               3-31          4-16
پ)کدام یک از مواد زیر خاصیت اسیدی دارد؟
1-ویتامین ث            2-مایع سفید کننده           3-مایع ظرفشویی                    4-صابون
ت)در کدام یک از مواد زیر لیتموس به رنگ آبی در می اید؟
1-آبلیمو         2-مایع ظرفشویی                   3- سرکه                       4- آبغوره
ث)کدام حرکت ورقه ها رشته کوه های میان اقیانوسی را به وجود می آورد؟
1- نزدیک شونده         2-دور شونده           3- لغزنده                      4-هر سه مورد 
ج)کدام یک حاصل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای نمی باشد؟
1- گودال اقیانوسی      2- کوه های آتشفشانی           3-جزایر قوسی                    4- زلزله
چ)کدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه ها به وجود می آید؟
1-جزایر قوسی             2-رشته کوه اقیانوسی         3-آتشفشان                4- زلزله
ح)ستارگانی که دمای سطح آنها 20تا 35000درجه است چه رنگی دیده می شوند؟
1-زرد            2- قرمز                         3-آبی                       4-نارنجی
خ)برای تعیین ترکیب ستاره ها از کدام وسیله استفاده می شود؟
1- تلسکوپ                  2-رادیو تلسکوپ          3- طیف نگار                 4- زاویه یاب
د)به اجرامی که از جنس غبار و یخ و مقداری گاز های منجمد و تا حدی شبیه گلوله ی برفی گل الود هستند چه می گویند؟
1-سیارک                 - شهاب سنگ             3- دنباله دار                  4-شهاب
ذ)سیارک ها در بین کدام دو سیاره قرار دارند؟
1-زمین و مشتری                                       مریخ و مشتری
3- زمین و مریخ                                    4- زهره و زمین

ر)کدام جمله درباره ی ایزو توپ ها صحیح است؟
1-خواص فیزیکی ان ها کاملا شبیه هم است.                         2- خواص شیمیایی متفاوتی دارند
3-جرم آن ها یکسان است.                                      4-تعداد نوترون های آن ها با یکدیگر تفاوت دارد


ز)ذره های سازنده ی کدام یک از مواد زیر یون ها هستند؟
1- کربن دی اکسید             2- اکسیژن            3- سدیم کلری              د 4-شکر

س)عامل به وجود اورنده ی تغییرات در جانداران و عامل گسترش دهنده ی ان ها در میان جمعیت ها به ترتیب کدام است؟
1-جهش-انتخاب مصنوعی                                       3- استفاده یا استفاده نکردن اندام ها - مهاجرت
3- انتخاب طبیعی - جهش                                           4- جهش - انتخاب طبیعی

ش)"داروین"عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می دانست؟
1- استفاده کردن یا نکردن از اندام ها                                         2- انتخاب مصنوعی
3- انتخاب طبیعی                                                        4- مواد رادیو اکتیو

ص)حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای چیست؟
1- ایجاد کوه       2-تشکیل گودال های عمیق    3- وقوع زلزله های شدید         4-الف و ج صحیح است

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف) به نیروی جاذبه ی بسیار قوی که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگاه می دارد..............................می گویند.
ب)برای نمایش مولکول ها و ترکیب های شیمیایی از ................................استفاده می کنند.
پ)به ذراتی که بار الکتریکی مثبت یا منفی دارند ..............................می گویند.
ت)بیشتر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند در ..................................قرار دارند.
ث) به قطعه سنگ های بزرگی که از اتمسفر می گذرند و روی زمین می افتند.....................................می گویند.
ج)به مجموعه ستارگانی که شکل های خاصی دارند ....................................گفته می شود.

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

الف)سه مورد از کاربرد های فسیل ها را بنویسید؟


ب)دلایل وگنر برای جا به جایی قاره ها بیان کنید؟(سه مورد)


پ)سیارات داخلی و سیارت خارجی را با هم مقایسه کنید؟(دو مورد)

ت)ویژگی مهم ترکیب های یونی را توضیح دهید؟

 

دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387

به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
مرکز آموزشی معلولین جسمی و حرکتی توان خواهان مشهد مقدس

نام و نام خانوادگی:........................ علوم تجربی پایه :اول راهنمایی آبان 1387

پاسخ هر یک از سئوالات زیر رااز بین کلمات زیر انتخاب کنید:

هیدروژن              کند تر               اکسیژن           منقبض
منبسط              نقطه ی انجماد             تصعید            چگالش


1-مولکول آب از ترکیب دو اتم .......................و یک اتم ....................... ساخته شده است.
2- وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن کاهش یابد ،می گوئیم..............................شده است.
3-مایع درون دماسنج وقتی که گرم شد،..........................می شود و در لوله بالا می رود.
4-دمایی که در آن مایع به جامد تبدیل می شود.................................نامیده می شود.
5-تبدیل مستقیم گاز به جامد را ............................می گویند.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

6-مخلوط آب و الکل را از روش تقطیر از هم جدا می کنند.
7-حالت مختلف ماده در اثر تفاوت نوع و میزان جنب و جوش ذرات آنها به وجود می آید.
8-قبل از استفاده از دماسنج معمولی باید آن را به شدت تکان داد.
9- برای آن که مایعات تبخیر شوند ،باید آن ها را به دمای بسیار بالایی رساند.
10- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند.
11-اجزای مخلوط آب و روغن رابا استفاده از روش صاف کردن می توان جدا کرد.

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

12-...........................معتقد بود که ماده ساختار ذره ای دارد.
13-بر اساس نظریه ی دالتون ،از پیوند یافتن عناصر مختلف با یکدیگر ..............................ایجاد می شود.
14-بین مولکول های گاز تقریبا نیروی ............................وجود ندارد.
15-با استفاده از خاصیت متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف می توان دستگاه هایی برای ............................ساخت.
16-با دور شدن مولکول ها از هم ،فضای خالی بین ان ها بیش تر می شود ،در نتیجه ........................ماده افزایش می یابد.
17-مقدار انبساط موادجامد فلزی از نا فلزات .................................است.
18-وقتی دمای ماده ای .....................شود ،جنبش مولکول های آن تند تر می شود.
19-وجود ناخالصی سبب ..........................نقطه ی انجماد می شود.

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

20-اجزای نفت خام را از کدام روش می توان از هم جدا ساخت؟
الف)تبلور      ب)صاف کردن         ج) تقطیر               د)تصعید
21-کدام یک از حلال های زیر برای پاک کردن رنگ های روغنی به کار می رود؟
الف)اتر نفت          ب)استون         ج)آب                د)تترا کلرو اتان
22-در یک محلول ، حلال به کدام حالت می تواند وجود داشته باشد؟
الف)جامد             ب)مایع          ج)گاز               د)هر سه حالت
23-قابل تشخیص نبودن و یکنواخت بودن میزان پراکندگی اجزا از ویژگی های کدام یک از مخلوط های زیر است؟
الف)آب و روغن        ب)آب و براده ی آهن       ج)استون و لاک         د)خاک باغچه
24-کدام یک از مواد زیر عایق گرما است؟
الف)طلا              ب)جیوه                     ج)ید                 د)مس
25-کدام یک از مواد زیر را می توان به صورت مفتول در آورد؟
الف)کربن              ب)تنگستن                  ج)گوگرد               د)جیوه


26-کدام یک از مخلوط های زیر ،یک همجوشه است؟
الف)مخلوط کربن و ید و نقره                                 ج)مخلوط مس و کربن و آهن
ب)مخلوط آهن و گوگرد و ید                                  د)مخلوط طلا و نقره و مس


27-کدام یک از مواد زیر یک "ترکیب"خالص است؟
الف)جیوه                  ب)هوا                  ج)بخار آب               د)آب نمک

28-چرا آب ظرفی که در هوای اشباع شده از بخار آب قرار دارد کاهش نمی یابد؟
الف)چون تبخیر متوقف شده است
ب)چون میعان متوقف شده است
ج)چون سرعت تبخیر از سرعت میعان کم تر است
د)چون سرعت تبخیر و میعان برابر است.

29-کدام یک از تغییر حالت های ماده "گرما ده" است؟
الف)چگالش               ب)تبخیر                ج)تصعید                  د)ذوب

30-برفکی که در یخ ساز یخچال مشاهده می شود،حاصل ..............................................است.
الف)تبخیر آب             ب)چگالش بخار آب              ج)میعان بخار آب            د)انجماد آب

31-کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر مایعات را کاهش می دهد؟
الف)افزایش دما          ب)افزایش ناخالصی     ج)کاهش فشار هوا      د)افزایش مساحت سطح مایع

32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند در نقطه ی انجماد به چه حالتی می توانند وجود داشته باشند؟
الف)فقط مایع     ب)مایع یا گاز     ج)فقط جامد            د)مایع یا جامد یا هر دو حالت

به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید

33-انواع جنبش ذرات ماده را نام ببرید؟


34-چگونگی درجه بندی دماسنج را شرح دهید؟


35-انواع محلول ها را نام ببرید؟(با ذکر مثال)

 

دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387

دو گل 

ای دل بر ما باش بی دلبر ما

یک دل برما به که دوصد دلبر ما

نه دل اندر بر ما نه دلبر اندر بر ما

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1387
X