کاریکلماتور(2) 

مرگ، حیاط خلوتِ زندگی است.

آبکی ترین نت را، در آب نمای موزیکال یافتم.

گوش ِ سنگین، دستگاهِ مبدل ِ فریاد به نجوا است.

«سر سپرده»، به دنبالِ سودِ دایم است.

«قافیه» را  باختم، شعرم «سپید» شد.

«لیلی»، عاشق ِ سفر به جزیره ی «مجنون» است.

عمر ِ «نو کیسه»، به پرکردن ِ کیسه اش می گذرد.

جاذبه ات مرا دچار بی وزنی کرد.

قلم ِ عقیم، باد می نگارد.

«پابرهنه»، نگرانِ «پاپوش» نیست.

مرگ، آغاز ِ طولانی ترین استراحتِ مطلق است.

مبحث ِ«اتحاد»، تنها افتخار ِ درس ِ «ریاضی» است.

صاحب خانه، بدونِ « سوال»، «جواب» می کند.

پسته ی خندان، خوش خلق ترین خشکبار است.

فقیر، بی‎مال‎ و منال‎ترین‎‎ اعیان است.

آهن زنگ زد، کسی جوابش را نداد.

مغز ِ بی کله، «زخم ِ بستر» می گیرد.

عنکبوت، در پشه بندِ خودش می خوابد.

زیباترین حرکت ِ پرنده، «بالیدن» است.

نویسنده : حسین ناژفر  سایت لوح

دسته ها : طنز
دوشنبه چهارم 9 1387

کاریکلماتور(1)

اغنیا به آب درمانی و فقرا به نان درمانی نیازمندند.
 1. شکسته ترین خط ، خط ِ فقر است.
 2. تنها ننگ ِ ریاضیات ، درس ِ “جبر“ است.
 3. سقوط ، پروازی است که سر ِ زا می رود.
 4. خط فکری اش “کوفی“ بود ، از او پرهیز کردم.
 5. ساعتم سرما خورده ، ثانیه ریزی پیدا کرده.
 6. مترسک ، عاشق بازی ِ کلاغ پر است.
 7. بی بخار ترین شیر شیر سرد است.
 8. حلوای ماضی بعید را در زمان حال ساده می پزند
 9. خاک سپاری اغاز حیات درخت است .
 10. مسئله سازترین ادمهای دنیا معلمان ریاضی هستند.
 11. بیدهای خانگی از باد نمی لرزند، پشم می خورند
 12. پشتم باد خورده، ابر ِ وجودم از باران تهی شده.
 13. خطِ فقر را،  هیچ کس نمی خواند
 14. دیکتاتور، همه چیز را با «من» وزن می کند.
 15. نگهبانی الفبا را به «هـ» دوچشم می سپارم
 16. نیروی ِ جاذبه‎ات، سیب گلویم را دچار  سقوط کرد.
 17. قالی را در منظر ِ عام به دار می آویزند
دسته ها : طنز
دوشنبه چهارم 9 1387
                                               بعد از شنیدن بوق ...           
تلفن

 

اگر هر کدام از شعرای فارسی تلفن داشتند و شما به آنها زنگ می زدید و آنها خانه نبودند، فکر می کنید روی پیغام گیرشان چه پیامی برایتان می گذاشتند؟! خوش ذوقی حدس زدن را برایتان آسان کرده اما ما هرچه در این تو در توی توری های "نت" گشتیم دستگیرمان نشد سراینده اصلی اشعار کیست اگر شما می دانید اولین بار این مطلب کجا منتشر شده ما را هم مطلع کنید        حافظ :

 

رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور!

تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور!

بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام

زآن زمان کو باز گردم خانه ی خود غم مخور!

پیغام گیر سعدی:

 

از آوای دل انگیز تو مستم

نباشم خانه و شرمنده هستم

به پیغام تو خواهم گفت پاسخ

فلک را گر فرصتی دادی به دستم

 

پیغام گیر فردوسی :

 

نمی باشم امروز اندر سرای

که رسم ادب را بیارم به جای

به پیغامت ای دوست گویم جواب

چو فردا بر آید بلند آفتاب

 

پیغام گیر خیام:

 

این چرخ فلک عمر مرا داد به باد

ممنون توام که کرده ای از من یاد

رفتم سر کوچه منزل کوزه فروش

آیم چو به خانه پاسخت خواهم داد!

 

پیغام گیر منوچهری :

 

از شرم به رنگ باده باشد رویم

در خانه نباشم که سلامی گویم

بگذاری اگر پیغام پاسخ دهمت

زان پیش که همچو برف گردد رویم!

 

پیغام گیر مولوی :

 

بهر سماع از خانه ام رفتم برون.. رقصان شوم!

شوری برانگیزم به پا.. خندان شوم  شادان شوم!

برگو به من پیغام خود..هم نمره و هم نام خود

فردا تو را پاسخ دهم..جان تو را قربان شوم!

پیغام گیر بابا طاهر:

 

تلیفون کرده ای جانم فدایت!

الهی مو به قوربون صدایت!

چو از صحرا بیایم نازنینم

فرستم پاسخی از دل برایت!

 

پیغام گیر نیما :

 

چون صداهایی که می آید

شباهنگام از جنگل

از شغالی دور

گر شنیدی بوق

بر زبان آر آن سخن هایی که خواهی بشنوم

در فضایی عاری از تزویر

ندایت  چون انعکاس صبح از کوه

پاسخی گیرد ز من از دره های یوش 

 

پیغام گیر شاملو :

 

بر آبگینه ای از  جیوه  ء سکوت

سنگواره ای از  دستان  آدمی

تا آتشی و  چرخی که آفرید

تا  کلید واژه ای  از دور شنوا

در آن با من سخن بگو

که با همان جوابی گویمت

آنگاه که توانستن سرودی است

 

پیغام گیر سایه :

 

ای صدا و سخن توست  سرآغاز جهان

              دل سپردن به پیامت چاره ساز انسان

گر مرا فرصت گفتی و شنودی باشد

         به حقیقت با تو همراز شوم بی  کتمان

 

پیغام گیر فروغ :

 

نیستم.. نیستم..

اما می آیم.. می آیم ..می آیم

با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار

می آیم.. می آیم ..می آیم

و آستانه پر از عشق می شود

و من در آستانه به آنها که پیغام گذاشته اند

سلامی دوباره خواهم داد

دسته ها : طنز
دوشنبه چهارم 9 1387

به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
نام و نام خانوادگی:.............................. کلاس:........... امتحان آبان ماه          علوم تجربی پایه :سوم راهنمایی

مرکز آموزشی معلولین جسمی حرکتی "توان خواهان" مشهد مقدس

پاسخ هر یک از سئوالات زیر را از بین کلمات زیر انتخاب کنید:

عدد جرمی        متیل اورانژ           جهش                     جریان همرفتی
دور شونده            نظریه ی لامارک            سیارک ها                شهاب
نزدیک شونده                          عدد اتمی

الف)قطعات سنگی و فلزی که در فاصله ی بین مریخ و مشتری در یک مدار ثابت به دور خورشید می چرخند......................
ب)این نوع حرکت ورقه ها ،موجب گسترش کف اقیانوس ها می شود....................................
پ)عامل حرکت ورقه ها...................................
ت)به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم می گویند..................................
ث)قطعات سنگ آسمانی که هنگام ورود به اتمسفر،داغ و تبخیر شده و نور تولید می کنند..............................
ج)استفاده یا عدم استفاده از اندام ها باعث تغییر در شکل اندام ها می شود.................................
چ)نام ماده ای برای شناسایی اسید ها و بازها..........................
ح)دوووریس آن را عامل ایجادکننده ی صفات ثانویه در جانداران دانست.......................

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

الف) در مدل اتمی دموکریت اتم ها به صورت کروی می باشند.
ب)طبق نظریه ی لامارک صفات اکتسابی ،ارثی هستند.
پ)ستاره های قرمز رنگ سردترین ستارگان می باشند
پ)سیارت خارجی بیشتر از جنس سنگ و فلز هستند.
ت)جزایر قوسی حاصل برخورد یک ورقه ی قاره ای با ورقه ی اقیانوسی است.
ث)محلول شکر و آب الکترولیت است.

گزینه ی درست را انتخاب کنید:

الف)کدام یک از دانشمندان زیر درون اتم را مانند منظومه ی شمسی تصور می کرد؟
1-رادرفورد  2-بور  3-دموکریت  4-تامسون
ب)در عنصر A چند الکترون وجود دارد؟
1- 15          2-30                               3-31          4-16
پ)کدام یک از مواد زیر خاصیت اسیدی دارد؟
1-ویتامین ث            2-مایع سفید کننده           3-مایع ظرفشویی                    4-صابون
ت)در کدام یک از مواد زیر لیتموس به رنگ آبی در می اید؟
1-آبلیمو         2-مایع ظرفشویی                   3- سرکه                       4- آبغوره
ث)کدام حرکت ورقه ها رشته کوه های میان اقیانوسی را به وجود می آورد؟
1- نزدیک شونده         2-دور شونده           3- لغزنده                      4-هر سه مورد 
ج)کدام یک حاصل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی و قاره ای نمی باشد؟
1- گودال اقیانوسی      2- کوه های آتشفشانی           3-جزایر قوسی                    4- زلزله
چ)کدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه های ورقه ها به وجود می آید؟
1-جزایر قوسی             2-رشته کوه اقیانوسی         3-آتشفشان                4- زلزله
ح)ستارگانی که دمای سطح آنها 20تا 35000درجه است چه رنگی دیده می شوند؟
1-زرد            2- قرمز                         3-آبی                       4-نارنجی
خ)برای تعیین ترکیب ستاره ها از کدام وسیله استفاده می شود؟
1- تلسکوپ                  2-رادیو تلسکوپ          3- طیف نگار                 4- زاویه یاب
د)به اجرامی که از جنس غبار و یخ و مقداری گاز های منجمد و تا حدی شبیه گلوله ی برفی گل الود هستند چه می گویند؟
1-سیارک                 - شهاب سنگ             3- دنباله دار                  4-شهاب
ذ)سیارک ها در بین کدام دو سیاره قرار دارند؟
1-زمین و مشتری                                       مریخ و مشتری
3- زمین و مریخ                                    4- زهره و زمین

ر)کدام جمله درباره ی ایزو توپ ها صحیح است؟
1-خواص فیزیکی ان ها کاملا شبیه هم است.                         2- خواص شیمیایی متفاوتی دارند
3-جرم آن ها یکسان است.                                      4-تعداد نوترون های آن ها با یکدیگر تفاوت دارد


ز)ذره های سازنده ی کدام یک از مواد زیر یون ها هستند؟
1- کربن دی اکسید             2- اکسیژن            3- سدیم کلری              د 4-شکر

س)عامل به وجود اورنده ی تغییرات در جانداران و عامل گسترش دهنده ی ان ها در میان جمعیت ها به ترتیب کدام است؟
1-جهش-انتخاب مصنوعی                                       3- استفاده یا استفاده نکردن اندام ها - مهاجرت
3- انتخاب طبیعی - جهش                                           4- جهش - انتخاب طبیعی

ش)"داروین"عامل بروز تغییر در میان جانداران را چه می دانست؟
1- استفاده کردن یا نکردن از اندام ها                                         2- انتخاب مصنوعی
3- انتخاب طبیعی                                                        4- مواد رادیو اکتیو

ص)حاصل برخورد دو ورقه ی قاره ای چیست؟
1- ایجاد کوه       2-تشکیل گودال های عمیق    3- وقوع زلزله های شدید         4-الف و ج صحیح است

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

الف) به نیروی جاذبه ی بسیار قوی که اتم ها را در یک مولکول محکم کنار هم نگاه می دارد..............................می گویند.
ب)برای نمایش مولکول ها و ترکیب های شیمیایی از ................................استفاده می کنند.
پ)به ذراتی که بار الکتریکی مثبت یا منفی دارند ..............................می گویند.
ت)بیشتر محل هایی که ورقه ها از هم دور می شوند در ..................................قرار دارند.
ث) به قطعه سنگ های بزرگی که از اتمسفر می گذرند و روی زمین می افتند.....................................می گویند.
ج)به مجموعه ستارگانی که شکل های خاصی دارند ....................................گفته می شود.

به سئوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

الف)سه مورد از کاربرد های فسیل ها را بنویسید؟


ب)دلایل وگنر برای جا به جایی قاره ها بیان کنید؟(سه مورد)


پ)سیارات داخلی و سیارت خارجی را با هم مقایسه کنید؟(دو مورد)

ت)ویژگی مهم ترکیب های یونی را توضیح دهید؟

 

دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387

به نام آنکه جان را فکرت اموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
مرکز آموزشی معلولین جسمی و حرکتی توان خواهان مشهد مقدس

نام و نام خانوادگی:........................ علوم تجربی پایه :اول راهنمایی آبان 1387

پاسخ هر یک از سئوالات زیر رااز بین کلمات زیر انتخاب کنید:

هیدروژن              کند تر               اکسیژن           منقبض
منبسط              نقطه ی انجماد             تصعید            چگالش


1-مولکول آب از ترکیب دو اتم .......................و یک اتم ....................... ساخته شده است.
2- وقتی حجم ماده ای در اثر سرد شدن کاهش یابد ،می گوئیم..............................شده است.
3-مایع درون دماسنج وقتی که گرم شد،..........................می شود و در لوله بالا می رود.
4-دمایی که در آن مایع به جامد تبدیل می شود.................................نامیده می شود.
5-تبدیل مستقیم گاز به جامد را ............................می گویند.

درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.

6-مخلوط آب و الکل را از روش تقطیر از هم جدا می کنند.
7-حالت مختلف ماده در اثر تفاوت نوع و میزان جنب و جوش ذرات آنها به وجود می آید.
8-قبل از استفاده از دماسنج معمولی باید آن را به شدت تکان داد.
9- برای آن که مایعات تبخیر شوند ،باید آن ها را به دمای بسیار بالایی رساند.
10- ماهی ها در آب های سرد اکسیژن بیشتری در اختیار دارند.
11-اجزای مخلوط آب و روغن رابا استفاده از روش صاف کردن می توان جدا کرد.

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

12-...........................معتقد بود که ماده ساختار ذره ای دارد.
13-بر اساس نظریه ی دالتون ،از پیوند یافتن عناصر مختلف با یکدیگر ..............................ایجاد می شود.
14-بین مولکول های گاز تقریبا نیروی ............................وجود ندارد.
15-با استفاده از خاصیت متفاوت بودن مقدار انبساط مواد مختلف می توان دستگاه هایی برای ............................ساخت.
16-با دور شدن مولکول ها از هم ،فضای خالی بین ان ها بیش تر می شود ،در نتیجه ........................ماده افزایش می یابد.
17-مقدار انبساط موادجامد فلزی از نا فلزات .................................است.
18-وقتی دمای ماده ای .....................شود ،جنبش مولکول های آن تند تر می شود.
19-وجود ناخالصی سبب ..........................نقطه ی انجماد می شود.

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

20-اجزای نفت خام را از کدام روش می توان از هم جدا ساخت؟
الف)تبلور      ب)صاف کردن         ج) تقطیر               د)تصعید
21-کدام یک از حلال های زیر برای پاک کردن رنگ های روغنی به کار می رود؟
الف)اتر نفت          ب)استون         ج)آب                د)تترا کلرو اتان
22-در یک محلول ، حلال به کدام حالت می تواند وجود داشته باشد؟
الف)جامد             ب)مایع          ج)گاز               د)هر سه حالت
23-قابل تشخیص نبودن و یکنواخت بودن میزان پراکندگی اجزا از ویژگی های کدام یک از مخلوط های زیر است؟
الف)آب و روغن        ب)آب و براده ی آهن       ج)استون و لاک         د)خاک باغچه
24-کدام یک از مواد زیر عایق گرما است؟
الف)طلا              ب)جیوه                     ج)ید                 د)مس
25-کدام یک از مواد زیر را می توان به صورت مفتول در آورد؟
الف)کربن              ب)تنگستن                  ج)گوگرد               د)جیوه


26-کدام یک از مخلوط های زیر ،یک همجوشه است؟
الف)مخلوط کربن و ید و نقره                                 ج)مخلوط مس و کربن و آهن
ب)مخلوط آهن و گوگرد و ید                                  د)مخلوط طلا و نقره و مس


27-کدام یک از مواد زیر یک "ترکیب"خالص است؟
الف)جیوه                  ب)هوا                  ج)بخار آب               د)آب نمک

28-چرا آب ظرفی که در هوای اشباع شده از بخار آب قرار دارد کاهش نمی یابد؟
الف)چون تبخیر متوقف شده است
ب)چون میعان متوقف شده است
ج)چون سرعت تبخیر از سرعت میعان کم تر است
د)چون سرعت تبخیر و میعان برابر است.

29-کدام یک از تغییر حالت های ماده "گرما ده" است؟
الف)چگالش               ب)تبخیر                ج)تصعید                  د)ذوب

30-برفکی که در یخ ساز یخچال مشاهده می شود،حاصل ..............................................است.
الف)تبخیر آب             ب)چگالش بخار آب              ج)میعان بخار آب            د)انجماد آب

31-کدام یک از موارد زیر سرعت تبخیر مایعات را کاهش می دهد؟
الف)افزایش دما          ب)افزایش ناخالصی     ج)کاهش فشار هوا      د)افزایش مساحت سطح مایع

32- موادی که دارای نقطه ی ذوب معین هستند در نقطه ی انجماد به چه حالتی می توانند وجود داشته باشند؟
الف)فقط مایع     ب)مایع یا گاز     ج)فقط جامد            د)مایع یا جامد یا هر دو حالت

به سئوالات زیر پاسخ کامل دهید

33-انواع جنبش ذرات ماده را نام ببرید؟


34-چگونگی درجه بندی دماسنج را شرح دهید؟


35-انواع محلول ها را نام ببرید؟(با ذکر مثال)

 

دسته ها :
يکشنبه سوم 9 1387
X